Polski Ład: Optymalizacja podatkowa i składkowa

Optymalizacja podatku dochodowego, składki zdrowotnej, daniny solidarnościowej.

Sprawdź, jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla Twojej firmy

Biorąc pod uwagę, że na źle dobranej formie opodatkowania można stracić wiele tysięcy, optymalizację podatków warto zrobić nawet u kilku księgowych. Prognoza jest przydatna przede wszystkim w razie dużych zmian w przepisach podatkowych (na przykład nowelizacja znana jako Polski Ład), przed utworzeniem firmy lub przed rozpoczęciem działalności w nowych branżach. Polecamy ją też firmom, które nigdy nie próbowały optymalizacji.
Prognozowanie wysokości podatków dochodowych obejmuje przygotowanie 7-25 stronicowego raportu i 1-2 stronicowej opinii z wnioskami. Jest to naprawdę dogłębna analiza rozbudowana o takie czynniki, jak składki na ubezpieczenie zdrowotne (są zależne od dochodu i formy opodatkowania), ulga dla klasy średniej, wspólne rozliczenie małżonków (m.in. dwie wysokie kwoty wolne od podatku), uniknięcie w maksymalnie możliwym zakresie daniny solidarnościowej, podatek minimalny dla spółek, CIT estoński. Czas przygotowania to maksymalnie dwa tygodnie od dnia dostarczenia kompletu danych planowanych lub historycznych z poprzednich lat.

Wszelkie kwoty mogą być wartościami planowanymi lub historycznymi (nie muszą pochodzić z konkretnego roku, np. prognoza wykonywana na bazie okresu od listopada poprzedniego roku do października bieżącego roku, pozwala na dokonanie reorganizacji firmy przed rozpoczęciem się nowego roku. Nie ma problemu, aby w przekazanych dokumentach utajnić wszystkie dane osobowe (nazwiska, adresy, nazwy). Doradcę podatkowego interesują tylko liczby i status prawny.

Do analizy przydatne będą:

• dokumenty rejestracyjne firmy jak CEIDG lub KRS;

• ostatnia złożona deklaracja ZUS DRA i ostatnia wpłata składek ZUS, również od wspólników płacących ZUS;

• kwoty przychodów i kosztów firmy w podziale na różne rodzaje działalności (przychody według PKD albo według własnego zestawienia, chodzi o możliwość przyporządkowania przychodów do stawek ryczałtu, IP-Box, sprawdzenie dostępności różnych form opodatkowania); można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok;

• albo JPK_V7M lub JPK_V7K złożone za ostatnie 12 miesięcy, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów za ostatnie zaksięgowane 12 miesięcy albo dla osób prawnych kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy CIT za ostatnie zaksięgowane 12 miesięcy;

• wszystkie zeznania roczne za dwa poprzednie lata (również współmałżonków, w przypadku spółek również zeznania wspólników) – zwłaszcza w przypadku Polskiego Ładu warto maksymalnie szeroko spojrzeć na swoją sytuację podatkowo-składkową;

• najnowsze pełne sprawozdanie finansowe (z informacją dodatkową) i sprawozdanie z działalności, jeśli ma się obowiązek ich sporządzania;

• kwoty dochodów z innych źródeł (z najmu i dzierżawy przydałyby się również koszty); również dochody współmałżonków tylko, jeśli istotnie się zmienią w porównaniu do stanu wykazanego w wyżej wymienionych zeznaniach rocznych;

• kwoty ulg i odliczeń w podatku dochodowym tylko, jeśli istotnie się zmienią w porównaniu do stanu wykazanego w wyżej wymienionych zeznaniach rocznych.

Dowiedz się o optymalną formę opodatkowania dla Ciebie