Polski Ład: Optymalizacja podatkowa i składkowa

Sprawdź, jaka forma opodatkowania jest najkorzystniejsza dla Twojej firmy

Biorąc pod uwagę, że na źle dobranej formie opodatkowania można stracić wiele tysięcy, optymalizację podatków warto zrobić nawet u kilku księgowych. Prognoza jest przydatna przede wszystkim w razie dużych zmian w przepisach podatkowych (na przykład nowelizacja znana jako Polski Ład), przed utworzeniem firmy lub przed rozpoczęciem działalności w nowych branżach. Polecamy ją też firmom, które nigdy nie próbowały optymalizacji.
Prognozowanie wysokości podatków dochodowych obejmuje przygotowanie 7-25 stronicowego raportu i 1-2 stronicowej opinii z wnioskami. Jest to naprawdę dogłębna analiza rozbudowana o takie czynniki, jak składki na ubezpieczenie zdrowotne (są zależne od dochodu i formy opodatkowania), ulga dla klasy średniej, wspólne rozliczenie małżonków (m.in. dwie wysokie kwoty wolne od podatku), uniknięcie w maksymalnie możliwym zakresie daniny solidarnościowej, podatek minimalny dla spółek, CIT estoński. Czas przygotowania to maksymalnie dwa tygodnie od dnia dostarczenia kompletu danych planowanych lub historycznych z poprzednich lat.

Wszelkie kwoty mogą być wartościami planowanymi lub historycznymi (nie muszą pochodzić z konkretnego roku, np. prognoza wykonywana na bazie okresu od listopada poprzedniego roku do października bieżącego roku, pozwala na dokonanie reorganizacji firmy przed rozpoczęciem się nowego roku. Nie ma problemu, aby w przekazanych dokumentach utajnić wszystkie dane osobowe (nazwiska, adresy, nazwy). Doradcę podatkowego interesują tylko liczby i status prawny.

Do analizy przydatne będą:

  • dokumenty rejestracyjne firmy jak CEIDG lub KRS;
  • ostatnia złożona deklaracja ZUS DRA i ostatnia wpłata składek ZUS, również od wspólników płacących ZUS;
  • kwoty przychodów i kosztów firmy w podziale na różne rodzaje działalności (przychody według PKD albo według własnego zestawienia, chodzi o możliwość przyporządkowania przychodów do stawek ryczałtu, IP-Box, sprawdzenie dostępności różnych form opodatkowania); można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok;
  • albo JPK_V7M lub JPK_V7K złożone za ostatnie 12 miesięcy, podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów za ostatnie zaksięgowane 12 miesięcy albo dla osób prawnych kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy CIT za ostatnie zaksięgowane 12 miesięcy;
  • wszystkie zeznania roczne za dwa poprzednie lata (również współmałżonków, w przypadku spółek również zeznania wspólników) – zwłaszcza w przypadku Polskiego Ładu warto maksymalnie szeroko spojrzeć na swoją sytuację podatkowo-składkową;
  • najnowsze pełne sprawozdanie finansowe (z informacją dodatkową) i sprawozdanie z działalności, jeśli ma się obowiązek ich sporządzania;
  • kwoty dochodów z innych źródeł (z najmu i dzierżawy przydałyby się również koszty); również dochody współmałżonków tylko, jeśli istotnie się zmienią w porównaniu do stanu wykazanego w wyżej wymienionych zeznaniach rocznych;
  • kwoty ulg i odliczeń w podatku dochodowym tylko, jeśli istotnie się zmienią w porównaniu do stanu wykazanego w wyżej wymienionych zeznaniach rocznych.

 

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ OPINIĘ I RAPORT