Halę fabryczną można zamortyzować szybciej – Rzeczpospolita, 23.07.2015

W przypadku budynków niemieszkalnych stosuje się stawkę rocznego odpisu w wysokości 2,5 proc. A zatem potrzeba aż 40 lat, aby wartość inwestycji zaliczyć w koszty. Chyba że uda się wykazać, że obiekt jest używany w warunkach pogorszonych.

Przeczytaj cały artykuł: Halę fabryczną można zamortyzować szybciej (pdf)