Pomoc w trakcie egzekucji administracyjnej

Zablokowane konto? Zaległości podatkowe?
Egzekucja podatków albo składek ZUS?

Zajmujemy się pomocą w sprawach egzekucji administracyjnej prowadzonej przez naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów oddziałów ZUS.

Wnoszenie zarzutów, skarg na czynności egzekucyjne, odblokowanie kont bankowych, wnioski o odstąpienie od czynności egzekucyjnych oraz o umorzenie egzekucji, odzyskiwanie kosztów egzekucyjnych, skargi na zajęcie majątku należącego do innych właścicieli, wnioski o wydzielenie części nieruchomości wystawionej na licytację.

Zajmujemy się sprawą również w trakcie postępowania o zabezpieczenie (przed wydaniem decyzji podatkowej). Dążymy do zminimalizowania wielkości zabezpieczenia i do jego uchylenia.

Ochrona majątku małżonka. Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości zarówno w trybie ordynacji podatkowej, jak i w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Walka z przerywaniem biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Wiele firm mających problem z organami podatkowymi lub ZUS nie wykorzystuje wszystkich możliwości poprawienia swojej sytuacji!

Reprezentujemy klientów w urzędach skarbowych, oddziałach ZUS, izbach administracji skarbowej, wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.