Doradztwo podatkowe

Podatek od spadków i darowizn

Usługi z zakresu podatku od spadków i darowizn adresowane są do szerokiego kręgu osób. Polecamy poradzić się o to, jakie mogą być skutki podatkowe, przed dokonaniem darowizny lub zniesieniem współwłasności.

Czy wiesz, jak pomniejszyć podatek spadkowy o zachowek, choćby nigdy nie miał być wypłacony? Czy wiesz, kiedy urząd skarbowy wyda zaświadczenie, o tym że podatek spadkowy uległ przedawnieniu? Co zrobisz, gdy urząd będzie się spierał, że spadek jest warty więcej?

Przedsiębiorcy bardzo chętnie wykorzystują darowizny do zmian własnościowych w swoich firmach czy to w obrębie rodziny, czy z wykorzystaniem fundacji.

Zainteresowanych prosimy o umówienie się z naszym doradcą. Pomożemy także znaleźć dobrego prawnika lub notariusza specjalizującego się w spadkach lub darowiznach.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości nie jest najważniejszym obciążeniem biznesmenów, więc ani oni, ani ich księgowe nie przykładają wagi do obniżania jego wysokości. A szkoda.

Naszym rekordem jest odzyskanie od Miasta Stołecznego 151.754,00 zł nadpłaty podatku. Nie raz i nie dwa zdarzyło nam się odzyskać ponad połowę zapłaconej kwoty.

Nie jest to prosty podatek do rozliczania, gdyż oprócz wiedzy z zakresu Ordynacji podatkowej, niezbędna jest znajomość prawa cywilnego dotyczącego nieruchomości, udziału we współwłasności, ewidencji gruntów i budynków, prawa budowlanego, żeby wymienić tylko niektóre. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że każda gmina ma własne regulacje. Dlatego namawiamy, aby rozliczać podatek od nieruchomości u specjalisty w tej dziedzinie. Poniesione na to wydatki szybko się zwrócą.

Możesz mieć rację, a przegrasz z powodu nieznajomości procedury! Prawo jest zawiłe, język urzędowy ma niewiele wspólnego z językiem potocznym. Kontroler codziennie zajmuje się szukaniem przypadków, gdzie może podwyższyć podatek. Biorąc to pod uwagę w rywalizacji pomiędzy podatnikiem a organem finansowym, niestety to ten drugi ma lepszą pozycję startową.

Dlatego warto na jak najwcześniejszym etapie korzystać z fachowej pomocy doradcy podatkowego. Proponujemy, aby zwrócić się do nas już w dniu otrzymania wezwania. W sporze podatkowym zgłaszać dowody można tylko w organie podatkowym. Co prawda można zaskarżyć decyzję do sądu, ale sąd administracyjny będzie badał, czy decyzja jest zgodna z zebranym materiałem dowodowym.

Oferujemy Państwu:

 • asystę w sporze z administracją skarbową – usługa przydatna, jeżeli ma się własną księgową albo jeżeli właściciel lub zarząd spółki chciałby brać udział w czynnościach urzędowych; usługa obejmuje tworzenie pism: zarówno odpowiedzi na pytania lub zarzuty urzędu, odwołania od decyzji, jak i wnioski o przychylne potraktowanie sprawy lub żądanie podjęcia przez urząd czynności wybielających podatnika;
 • zastępstwo – polega na ustanowieniu osoby reprezentującej podatnika na czas kontroli lub procesu w sądzie administracyjnym;
 • prowadzenie kontroli poza zakładem – ten wariant wymaga okazania nam zaufania, ale sprawia, że kontrola skarbowa sprowadza się głównie do sprawdzenia dokumentów; zawsze jednak urzędnik może chcieć zajrzeć do firmy, lecz nastąpi to na chwilę i nie potrzeba przygotowywać mu stanowiska pracy;
 • “cicha pomoc” – nie zawsze jest wskazane ujawnianie, że korzysta się z fachowego pełnomocnika, np. gdyby mała firma zatrudniła sztab fachowców, mogłoby to oznaczać, że coś ukrywa i urzędnik zaostrzy kontrolę; jawna pomoc profesjonalisty może też utrudnić uzyskanie zwolnienia z kosztów.
 • sprawy egzekucyjne – można naszego doradcę podatkowego ustanowić pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym; analiza sytuacji podatnika pozwala określić strategię postępowania wobec organu egzekucyjnego, w tym opracować argumentację dla wnoszonych zarzutów i zażaleń.

Optymalizacja podatkowa

Biorąc pod uwagę, że na źle dobranej formie opodatkowania można stracić wiele tysięcy, optymalizację podatków warto zrobić nawet u kilku księgowych. Prognoza jest przydatna przede wszystkim przed utworzeniem firmy lub przed rozpoczęciem działalności w nowych branżach. Polecamy ją też firmom, które nigdy nie próbowały optymalizacji.

Prognozowanie wysokości podatków w zależności od formy opodatkowania obejmuje przygotowanie 4-15 stronicowego raportu i 1-2 stronicowej opinii z wnioskami. Jest to naprawdę dogłębna analiza. Usługa ta dla naszych stałych klientów jest bezpłatna i wykonywana raz w roku. Czas jej przygotowania to około tydzień od dnia dostarczenia kompletu danych planowanych lub historycznych z poprzednich lat. Do analizy potrzebne jest:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek od wszystkich wspólników) lub odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
 • informacja o tym, jakie składki ZUS płaci każdy wspólnik
 • kwoty przychodów firmy w podziale na różne rodzaje działalności (według PKD albo według własnego zestawienia; chodzi o możliwość przyporządkowania przychodów do stawek ryczałtu i sprawdzenie dostępności różnych form opodatkowania); można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok
 • kwoty dochodów z innych źródeł (z najmu i dzierżawy przydałyby się również koszty); również dochody współmałżonków
 • kwota kosztów uzyskania przychodów; można rozdzielić na poszczególne miesiące lub podać na cały rok; można rozdzielić na grupy
 • kwoty ulg i odliczeń w podatku dochodowym
 • wszystkie zeznania roczne za dwa poprzednie lata (również współmałżonków)

Wszelkie kwoty mogą być wartościami planowanymi lub historycznymi (nie muszą pochodzić z konkretnego roku, np. naszym stałym klientom prognoza jest wykonywana na bazie okresu od grudnia do listopada, bo te dane na moment podejmowania decyzji o formie opodatkowania, czyli na 20 stycznia są najświeższe).
Nie ma problemu, aby w przekazanych dokumentach utajnić wszystkie dane osobowe (nazwiska, adresy, nazwy). Księgowego interesują tylko liczby i status prawny.

Audyt podatkowy

Cenną umiejętnością w biznesie jest uprzedzenie działań konkurenta. Organy podatkowe zajmują się zwiększeniem podatków, gdy dostrzegą taką możliwość, a podatnikowi zależy na zmniejszeniu. Większość błędów podatkowych popełnia się jednak z przyczyn, którym można zapobiec, jak brak poprawnych dokumentów, błędna kwalifikacja zdarzeń, niezauważenie zmiany przepisów. Efektem audytu podatkowego może być zmniejszenie podatków.

Kancelaria doradztwa podatkowego proponuje wykonanie audytu obejmującego:

 • podatki dochodowe i VAT od prowadzonej działalności,
 • podatek dochodowy, składki ubezpieczeniowe oraz wpłaty na PFRON dotyczące wynagrodzeń,
 • podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Audyt może dotyczyć zarówno całości, jak i części działalności. Oprócz przekazania pisemnego raportu, przyznajemy prawo do określonej liczby godzin konsultacji poaudytowych.

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedajesz mieszkanie, dom, działkę, garaż. Warto sprawdzić, czy nie trzeba będzie rozliczyć podatku dochodowego. Można go uniknąć odpowiednio przygotowując się do transakcji. Drugim sposobem ominięcia podatku jest przemyślane wydatkowanie pieniędzy. Doradca podatkowy może przedstawić całą paletę rozwiązań. Czasami opłaca się nawet zaciągnąć kredyt lub pożyczkę albo dokonać dodatkowej transakcji sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Pomimo kosztów bankowych czy notarialnych będzie to taniej niż oddać 19% fiskusowi.

Pomagamy także w trudnych sytuacjach życiowych. Polski fiskus lub pobierać podatki. Rozwodnicy, wdowcy, rozstający się partnerzy skorzystają, jeśli przeanalizują podatkowe skutki zmian mieszkaniowych wymuszonych sytuacją życiową.

Sporządzamy zeznania roczne PIT-39. Gdy urząd skarbowy wyśle wezwanie, że chce sprawdzić poprawność zeznania podatkowego z odpłatnego zbycia nieruchomości, możemy reprezentować w trakcie takiej weryfikacji, a nawet w sporze sądowym, gdyby do niego doszło.