Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku – Rzeczpospolita, 6.03.2017

Są solidne podstawy, aby nie płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w komandytową. Niestety, fiskus twierdzi inaczej.

Większość przekształceń spółek odbywa się w ten sposób, że spółka przekształcona przejmuje strukturę kapitałów spółki przekształcanej. Nie zwiększa się majątek posiadany przez spółkę przekształconą w stosunku do majątku spółki przekształcanej.
Nawet poszczególne składniki posiadanego mienia są takie same. Nie dochodzi także w momencie przekształcenia do przysporzenia majątkowego po stronie wspólników.
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową odbywa się na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 563 pkt 2 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać sumę komandytową. Z pozostałych punktów tego artykułu wynika, że nie ma konieczności, aby zawierała wartość wkładów. Polski kodeks spółek handlowych uważa zarówno spółkę komandytową, jak i spółkę komandytowo-akcyjną za spółki osobowe. Dlaczego jest to ważne? 

Przeczytaj cały artykuł: Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku (pdf)