Podatnicy oswajają się z CIT od spółki komandytowej – Rzeczpospolita, 22.02.2021

Obecnie podatek dochodowy płacą zarówno spółka komandytowa, jak i jej wspólnicy. Polskich przedsiębiorców na szczęście cechuje to, że nie rozpaczają długo nad pogarszającą się sytuacją, ale potrafią ją przezwyciężyć.

Przeczytaj cały artykuł: Podatnicy oswajają się z CIT od spółki komandytowej (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku – Rzeczpospolita, 6.03.2017

Są solidne podstawy, aby nie płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w komandytową. Niestety, fiskus twierdzi inaczej.

Większość przekształceń spółek odbywa się w ten sposób, że spółka przekształcona przejmuje strukturę kapitałów spółki przekształcanej. Nie zwiększa się majątek posiadany przez spółkę przekształconą w stosunku do majątku spółki przekształcanej.
Nawet poszczególne składniki posiadanego mienia są takie same. Nie dochodzi także w momencie przekształcenia do przysporzenia majątkowego po stronie wspólników.
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową odbywa się na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 563 pkt 2 k.s.h. uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać sumę komandytową. Z pozostałych punktów tego artykułu wynika, że nie ma konieczności, aby zawierała wartość wkładów. Polski kodeks spółek handlowych uważa zarówno spółkę komandytową, jak i spółkę komandytowo-akcyjną za spółki osobowe. Dlaczego jest to ważne? 

Przeczytaj cały artykuł: Przekształcenie w spółkę komandytową bez podatku (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Czy i kiedy opłata manipulacyjna nie podlega VAT – Dziennik Gazeta Prawna, 5.09.2016

Goście, którzy planują skorzystać z zakwaterowania w hotelu, mogą telefonicznie lub e-mailowo zarezerwować pokój. Ustalają standard pokoju, termin noclegów i cenę. Do określonej daty mogą bezkosztowo anulować rezerwację. Jeśli tego nie zrobią, a nie przyjadą, muszą zapłacić hotelowi opłatę no-show charge (opłata za niedojechanie). Jest VAT od tej opłaty czy go nie ma?

Przeczytaj cały artykuł: Czy i kiedy opłata manipulacyjna nie podlega VAT (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Spadkobiercy mają prawo nierówno się podzielić otrzymanym majątkiem – Dziennik Gazeta Prawna, 27.06.2016

Zwłaszcza w zgodnych rodzinach, ale nie tylko, dział spadku następuje bez spłat i dopłat. Podział w innej proporcji niż posiadane udziały w spadku nie powinien być opodatkowany.

Przeczytaj cały artykuł: Spadkobiercy mają prawo nierówno się podzielić otrzymanym majątkiem (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Jednoosobowa działalność gospodarcza – po co doradca podatkowy? – Gazeta Finansowa, 13.06.2016

Lekarz, który leczy choroby, może i jest dobry. Ten, który wyleczy, jest bardzo dobry, ale najlepszy jest lekarz, który zapobiega. Sprawy księgowości, rozliczeń ZUS, podatków można robić samodzielnie, powierzyć koleżance, oddać do biura rachunkowego albo doradcy podatkowemu. Na decyzję powinno mieć wpływ to, co chcemy osiągnąć.

Przeczytaj cały artykuł: Jednoosobowa działalność gospodarcza – po co doradca podatkowy? (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Zmiany podatków lokalnych – TVP Polonia 24, 6.01.2016

Pobierz film Zmiany podatków lokalnych (avi)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Rozrywka dla dzieci z preferencyjną stawką – Rzeczpospolita, 18.12.2015

ORZECZENIE | Do opłaty za wstęp na salę zabaw, gdzie wszystkie dzieci korzystają z tych samych atrakcji, ma zastosowanie obniżony, 8-proc. VAT .

Fiskus przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spór o stawkę VAT od wstępów do tzw. klubików dziecięcych.

Przeczytaj cały artykuł: Rozrywka dla dzieci z preferencyjną stawką (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Halę fabryczną można zamortyzować szybciej – Rzeczpospolita, 23.07.2015

W przypadku budynków niemieszkalnych stosuje się stawkę rocznego odpisu w wysokości 2,5 proc. A zatem potrzeba aż 40 lat, aby wartość inwestycji zaliczyć w koszty. Chyba że uda się wykazać, że obiekt jest używany w warunkach pogorszonych.

Przeczytaj cały artykuł: Halę fabryczną można zamortyzować szybciej (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Względy ekonomiczne, a nie fiskalne decydują o koszcie – Rzeczpospolita, 2.03.2015

Deweloper uwzględni w rachunku podatkowym nakłady na utworzenie skweru zieleni na miejskim gruncie, który podniesie atrakcyjność budowanego osiedla.

Przeczytaj cały artykuł: Względy ekonomiczne, a nie fiskalne decydują o koszcie (pdf)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media

Jak korzystnie wynająć mieszkanie? Różne sposoby rozliczeń podatkowych – Polskie Radio, 18.08.2014

Po wakacyjnym zastoju rynek wynajmu mieszkań powoli się rozkręca. A wszyscy właściciele lokali, którzy zdecydują się na wynajem, muszą zarobki z tego tytułu wykazać przed fiskusem i je opodatkować. Są dwie możliwości.

Posłuchaj: Jak korzystnie wynająć mieszkanie? Różne sposoby rozliczeń podatkowych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Media